Deelnemingsvoorwaarden online-enquête over het thema “voedingsbronnen en eet- en winkelgedrag in Europa en Australië”  

Ter gelegenheid van Wereld Vegan Dag op 01/11/2021 voeren wij een grootschalige online enquête. Doe mee en maak, met een beetje geluk, kans op prijzen ter waarde van in totaal € 1.000.

De online-enquête loopt van dinsdag 24/08/2021 tot zondag 29/08/2021 en wordt gepubliceerd op Wereld Vegan Dag 2021.

Deelnemingsvoorwaarden Veganz-wedstrijd in het kader van de online-enquête voor Wereld Vegan Dag
De Veganz-enquête ter gelegenheid van Wereld Vegan Dag 2021 is een eenmalige actie van Veganz Group AG, Warschauer Str. 32, 10243 Berlijn (hierna „Veganz“ genoemd) en wordt beschikbaar gesteld op de Veganz homepage www.veganz.de.

Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk met inachtneming van deze deelnemingsvoorwaarden.
Deelname aan deze wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan deze deelnemingsvoorwaarden.
Veganz behoudt zich het recht voor om de deelnemingsvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Van deze mogelijkheid kan met name gebruik worden gemaakt indien een goede uitvoering van de wedstrijd om technische of juridische redenen niet meer is gewaarborgd.

Deelnemingsvereisten
Voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd is het beantwoorden van alle vragen in de Veganz-online-enquête en een permanente verblijfplaats in een van de volgende landen, waarmee bij de enquête rekening zal worden gehouden:

 1. Duitsland 
 2. Oostenrijk 
 3. Zwitserland 
 4. Frankrijk  
 5. Italië 
 6. Spanje 
 7. Portugal  
 8. Griekenland 
 9. Nederland  
 10. Engeland (Groot-Brittannië?) 
 11. Denemarken 
 12. Schweden 
 13. Slovenië 
 14. Tsjechië 
 15. Polen 
 16. Australië 
 17. VS 

De enquête begint op 24/08/2021 vanaf de publicatie van de Veganz-landingspagina. Deelname aan de enquête is anoniem. Deze staat los van de wedstrijd en online tot en met zondag 29/08/2021 om 23.59 uur. De resultaten van de enquête zullen op de Wereld Vegan Dag van dit jaar (01.11.2021) onder meer als persbericht op www.veganz.de worden gepubliceerd.

Alle deelnemers aan de enquête die aan de wedstrijd wensen deel te nemen, moeten aan het einde van de enquête hun e-mailadres vermelden.
In totaal worden uit alle deelnemers aan de wedstrijd 3 winnaars willekeurig getrokken.

Wie mag er deelnemen
Deelname staat open voor personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in de hierboven genoemde landen.

Personen jonger dan 18 jaar hebben de toestemming van hun wettelijke voogd(en) nodig om deel te nemen. Bij gebreke daarvan is deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

Werknemers van de Veganz-groep, hun familieleden en alle bij de wedstrijd betrokken personen, met name die welke betrokken zijn bij de technische en/of organisatorische implementatie of uitvoering, zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Elke deelnemer mag slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen. Meervoudige deelname is uitgesloten. Veganz behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd in het geval van meerdere inzendingen.
Veganz mag de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen annuleren of beëindigen. Veganz kan van dit recht met name gebruik maken indien een behoorlijke uitvoering van de wedstrijd om technische of juridische redenen niet meer mogelijk is.

Winnen, kennisgeving, prijsuitreiking en afsluitdatum
De winnaars worden uiterlijk zeven dagen na de afsluitdatum van de enquête – d.w.z. op 06/09/2021 – getrokken. Zij worden per e-mail op de hoogte gebracht van hun prijs en worden verzocht op dit bericht van Veganz te antwoorden om hun winst te bevestigen. De winnaars moeten uiterlijk op 31/09/2021 hun prijs bevestigen en hun naam en adres opgeven, zodat de prijs naar hen kan worden opgestuurd. Indien de prijs niet wordt bevestigd, zullen de niet-bevestigde prijzen niet opnieuw worden verdeeld onder de overblijvende deelnemers aan de promotie en zal de prijs worden verbeurd.

De prijs is uitgesloten van omruiling. Contante betaling van de prijs is uitgesloten.
Eventuele belastingen op de winst zijn ten laste van Veganz Group AG.
Indien de prijs niet kan worden verstrekt om redenen waarvoor Veganz niet verantwoordelijk is, behoudt Veganz zich het recht voor om een gelijkwaardige vervanging te bieden.

Deelname is gratis en staat los van een aankoop of een andere sluiting van een overeenkomst.

Er zijn mooie prijzen in natura en een geldprijs ter waarde van in totaal € 1.000 te winnen.  
We geven 1x € 500 cash weg en twee duurzame technologieprijzen: 2x nimble Powerbank 5-Day Fast Portable Charger gemaakt van composteerbare bioplastic en gerecycled aluminium, evenals Bluetooth-luidsprekers van Kreafunk.. De winnaars hebben ook de mogelijkheid om geld te doneren aan Eden Herbebossingsprojecten om verwoeste natuurlijke landschappen in ontwikkelingslanden te helpen herbouwen. 

Dus – deelnemen is de moeite waard! 

Gegevensbescherming
De deelnemers stemmen in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de verzonden gegevens (naam, adres, e-mailadres indien van toepassing en Facebook/Instagram-gebruikersnaam indien van toepassing) door Veganz Group AG, Warschauer Str. 32, 10243 Berlijn, met het oog op het uitvoeren en afhandelen van de wedstrijd.

In het geval van minderjarigen moet voornoemde toestemming worden gegeven door de wettelijke voogd(en).
De verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en voor de in dit document beschreven publicatiedoeleinden. De gegevens van de deelnemers worden niet gearchiveerd, worden niet doorgegeven aan derden en worden na de actie vernietigd. Na afloop van de wedstrijd en de uitreiking van de prijs worden de verzamelde persoonlijke gegevens gewist, tenzij er een verplichting is om de gegevens tijdelijk te bewaren op grond van wettelijke bepalingen.

De deelnemers kunnen te allen tijde schriftelijk of per e-mail bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens door een e-mail te sturen naar marketing@veganz.de. Als gevolg daarvan zullen de persoonlijke gegevens niet langer worden verwerkt en gebruikt. Deze personen zullen dan van de wedstrijd worden uitgesloten. Indien de deelnemers zich niet hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens na afloop van de wedstrijd volledig gewist. 

Berlijn, 19/08/2021

Opmerkingen over de gegevensbescherming
De in het kader van de wedstrijd verstrekte informatie (gegevens) zal worden gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens zullen met name niet aan derden worden doorgegeven. Door in te schrijven op de e-mailnieuwsbrief stem je in met het verzamelen van persoonlijke tracking-informatie tijdens het gebruik van onze diensten (website, nieuwsbrief, enz.) en met het gebruik ervan door Veganz Group AG met het oog op gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek. Veganz Group AG kan deze gegevens, evenals je aankoop- en klikgedrag op www.veganz.com en in de nieuwsbrief, in de toekomst gebruiken om je in het kader van onze nieuwsbrief per e-mail persoonlijke product-, service- en aanbiedingsinformatie toe te sturen. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens en de Veganz-nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven in elke nieuwsbrief of in de rubriek „Nieuwsbrief“ op www.veganz.com.

Gelieve hier te klikken om ons algemeen privacybeleid te bekijken.

Disclaimer
Veganz is niet aansprakelijk voor te laat ontvangen winsten. Verder zijn garantieclaims voor materiële gebreken en/of rechtsgebreken uitgesloten. Deze moeten bij de fabrikant van het product worden geclaimd.

Veganz is enkel aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag van haarzelf of opzettelijk of grof nalatig gedrag van haar plaatsvervangers, alsook voor opzettelijke of grof nalatige schending van kardinale verplichtingen. Dit geldt niet voor schadevergoeding in geval van letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid.

Toepasselijke wetgeving
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. De gerechtelijke procedure is uitgesloten. Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnemingsvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden onverminderd van kracht.