Weltvegantag 2021 – Teilnahmebedingungen DA

Deltagerbetingelser for Online-undersøgelse om emnet „Kost og spise-/indkøbsadfærd i Europa og Australien” 

I forbindelse med Verdens Veganerdag den 01.11.2021 gennemfører vi en storstilet online-undersøgelse. Vær med, og med lidt held har du chancen for at vinde præmier til en samlet værdi af [1.000 €].

Online-undersøgelsen kører fra tirsdag den 24.08.2021 til søndag den 29.08.2021 og bliver offentliggjort til Verdens Veganerdag 2021.

Deltagerbetingelser til Veganz præmiekonkurrence i forbindelse med online-undersøgelsen til Verdens Veganerdag
Veganz undersøgelsen i anledning af Verdens Veganerdag 2021 er en tidsbegrænset kampagne fra Veganz Group AG, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin (herefter kaldet Veganz) og stilles til rådighed på Veganz hjemmeside www.veganz.de.

En deltagelse i konkurrencen er kun mulig under inddragelse af disse deltagerbetingelser.
Deltagelsen i denne konkurrence foregår udelukkende i henhold til disse deltagerbetingelser.
Veganz forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller afslutte deltagerbetingelserne uden forudgående varsel eller begrundelse. Der kan især gøres brug af denne mulighed, hvis en korrekt gennemførelse af konkurrencen ikke kan garanteres af tekniske eller retlige årsager.

Deltagerforudsætninger
Forudsætning for deltagelse i konkurrencen er besvarelse af alle spørgsmål i Veganz online-undersøgelse samt permanent bopæl i et af følgende lande, som er omfattet af undersøgelsen:

 1. Tyskland 
 2. Østrig 
 3. Schweiz 
 4. Frankrig  
 5. Italien 
 6. Spanien 
 7. Portugal  
 8. Grækenland 
 9. Holland  
 10. England (Storbritannien) 
 11. Danmark 
 12. Sverige 
 13. Slovenien 
 14. Tjekkiet 
 15. Polen 
 16. Australien 
 17. USA 

Undersøgelsen begynder den 24.08.2021 fra offentliggørelsen på Veganz landingsside. Deltagelse i undersøgelsen sker anonymt. Den er løsrevet fra konkurrencen og løber til og med søndag den 29.08.2021 kl. 23:59 online. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres på dette års Verdens Veganerdag (01.11.2021) bl.a. som pressemeddelelse på www.veganz.de.

Alle deltagere, der ønsker at deltage i konkurrencen, skal ved afslutningen af undersøgelsen opgive deres e-mailadresse.
Blandt alle deltagere i konkurrencen findes ved lodtrækning i alt 3 vindere.

Deltagerberettigelse
Personer over 18 år, der har deres bopæl i et af de ovennævnte lande, har ret til at deltage.

Personer under 18 år kan kun deltage med tilladelse fra deres værge. Hvis denne ikke foreligger, er deltagelse udelukket.

Udelukket fra konkurrencen er også medarbejdere i Veganz-gruppen, deres slægtninge og samtlige personer, der har med konkurrencen at gøre, især de personer, der har med den tekniske og/eller organisatoriske gennemførelse at gøre.
Hver deltager må kun deltage én gang i konkurrencen. Deltagelse flere gange er udelukket. Veganz forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen i tilfælde af deltagelse flere gange.
Veganz kan på ethvert tidspunkt uden varsel og uden angivelse af årsager afbryde eller afslutte konkurrencen. Veganz kan især gøre brug af denne ret, hvis en korrekt gennemførelse af konkurrencen af tekniske eller retlige årsager ikke længere er mulig.

Gevinst, besked, gevinstoverdragelse og afslutning af deltagelse
Vinderne bliver udtrukket senest syv dage efter undersøgelsens afslutning – altså den 06.09.2021 – og får besked via e-mail om gevinsten og opfordres heri til at svare Veganz på denne meddelelse og bekræfte gevinsten. Vinderne skal bekræfte deres gevinst inden 31.09.2021 og sende deres navn og adresse, så gevinsten kan sendes til dem. Hvis gevinsten ikke bliver bekræftet, bliver der ikke trukket lod om ubekræftede gevinster blandt de øvrige deltagere, de bortfalder derimod.

Gevinsten kan ikke byttes. Det er udelukket, at gevinstens værdi udbetales kontant.
Eventuelle skatter og afgifter på gevinsten dækkes af Veganz Group AG.
Hvis gevinsten af grunde, Veganz ikke er herre over, ikke kan stilles til rådighed, forbeholder Veganz sig ret til at levere en tilsvarende erstatning.

Deltagelsen er gratis og uafhængig af et køb eller en anden kontraktindgåelse.

Man kan vinde dejlige produktgevinster og en pengepræmie til en samlet værdi af [1.000 €].  
Vi trækker lod om 1x [500,-€] i kontanter samt to bæredygtige teknik-gevinster: Nemlig hhv. 2x nimble Powerbank 5-Day Fast Portable Charger af komposterbar bio-plast og genanvendt aluminium samt en Bluetooth-højttaler fra Kreafunk. Vinderne har derudover mulighed for med en pengedonation at støtte Eden Reforestation Projects med genopbygningen af ødelagte naturlandskaber i udviklingslande. 

Så det kan altså betale sig at være med! 

Databeskyttelse
Deltagerne indvilger i, at de indsendte data (navn, adresse, evt. e-mailadresse og evt. Facebook-/Instagram-brugernavn) må behandles og bruges af Veganz Group AG, Warschauer Str. 32, 10243 Berlin til gennemførelse og afvikling af konkurrencen.

Ved mindreårige personer skal der være givet det førnævnte samtykke fra værgen/værgerne.
Oplysningerne, der er stillet til rådighed, bruges udelukkende til at kontakte vinderne og til den type offentliggørelse, der er beskrevet i dette dokument. Deltagernes data bliver ikke gemt eller givet videre til tredjepart og bliver destrueret efter kampagnen. Efter konkurrencens afslutning og udlevering af gevinsten bliver de indsamlede personoplysninger slettet, med mindre der er retlige bestemmelser, der kræver, at de midlertidigt opbevares.

Deltagerne kan til enhver tid over for Veganz modsætte sig anvendelsen af deres data skriftligt eller pr. e-mail til marketing@veganz.de. Det vil føre til, at personoplysningerne ikke længere bliver behandlet og anvendt. Disse bliver så udelukket fra konkurrencen. Såfremt deltagerne ikke har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, bliver oplysningerne fuldstændigt slettet efter afviklingen af konkurrencen. 

Berlin, den 19.08.2021

Vejledning om databeskyttelse
De oplysninger (data), der er blevet givet i forbindelse med konkurrencen, bruges til gennemførelsen og afviklingen af konkurrencen. Vi anvender ikke de indsamlede data til andre formål. I særdeleshed bliver oplysningerne ikke givet videre til tredjepart. Ved tilmelding til e-mail-nyhedsbrevet giver du samtykke til, at der i forbindelse med brug af vores tjenester (hjemmeside, nyhedsbrev osv.) kan indsamles personrelaterede sporings-oplysninger, der kan bruges af Veganz Group AG til persontilpasset reklame og markedsforskning. Disse oplysninger samt din købs- og klikadfærd på www.veganz.com og i nyhedsbrevet kan Veganz Group AG i fremtiden bruge til via e-mail at sende dig personlig produkt-, tjenesteydelses- og tilbudsinformation i forbindelse med vores nyhedsbrev. Hvis du vil modsætte dig brugen af dine data og ikke længere ønsker at modtage Veganz-nyhedsbrevet, kan du til enhver tid afbestille det i hvert nyhedsbrev eller under »Newsletter« på www.veganz.com.

Klik her for at se vores generelle databeskyttelsesregler.

Ansvarsfraskrivelse
Veganz hæfter ikke for forsinkede gevinster. Endvidere er garantikrav for materielle og/eller retlige mangler udelukket. Disse skal gøres gældende over for producenten af produktet.

Veganz er kun ansvarlig for egen forsætlig eller groft uagtsom adfærd eller forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra sine stedfortrædende agenter samt forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af kardinalforpligtelser. Dette gælder ikke for skader ved beskadigelse af liv, krop og/eller helbred.

Gældende lov
Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gælder udelukkende. Dommerens afgørelse er endelig. Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er eller bliver ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af ​​de resterende betingelser for deltagelse.